All posts tagged "debatt"

  • Riksmeklingsmann eller et kjønnsløst samfunn?

    "Kjønnsnøytrale titler er blant forslagene i ny arbeidstvistlov som regjeringen fremmer i dag. Riksmeklingsmann blir dermed til Riksmekler" (Ingressen fra et av dagens innlegg på NA24.no ) Norge skal bli mer kjønnsnøytralt, men blir det kanskje bare...

    • Posted juni 24, 2011
    • 0